Ako pracujeme?

Objednávka

Počas telefonickej alebo e-mailovej komunikácií si dohodneme detaily Vášho sťahovanie alebo likvidácie. V prípade komplikovanejších alebo väčších akciách sa dohodneme na obhliadke, kde vyhodnotíme situáciu a preberieme si všetky potrebné detaily, ako je presný dátum a čas, počet potrebných pracovníkov počet nákladných vozidiel a predbežnú cenu. V prípade, keď nie je potrebná obhliadka, všetky tieto detaily si dohodneme cez kontaktný formulár alebo telefonicky.

akopracujeme 1
ico1
Objednávka
ico2
Zbalenie
ico3
Nakládka
ico4
Preprava
ico5
Vykládka

Sťahovanie

Po potvrdení Vašej objednávky sa dostavíme na Vami určené miesto v daný čas. Všetky Vaše veci pred prepravou dôkladne pripravíme, obalíme a následne začneme znášať do nákladného vozidla. Pred odchodom zabezpečíme Vaše veci vo vozidle proti posunutiu a poškodeniu. Následne ich bezpečne prepravíme na Vašu cieľovú adresu, kde Vás majetok vyložíme a uložíme na Vami určené miesto.

Vypratávanie

Po potvrdení Vašej objednávky sa dostavíme na Vami určené miesto v daný čas. Všetky veci na likvidáciu pripravíme alebo rozmontujeme podľa potreby a začneme znášať do nákladného vozidla. Po naložení všetkých vecí ich odvezieme a vyložíme na zbernom dvore alebo na skládke odpadu, kde sa zabezpečí ekologická likvidácia.

Kalkulácia a platba

Po vyložení posledného kusu sa zastaví čas a vedúci pracovník vypočíta výslednú sumu za poskytnuté služby. Po zaplatení Vám bude vystavení doklad o zaplatení a protokol o ukončení sťahovania.

Možnosti platby

Fyzická osoba: Platba v hotovosti po ukončení poskytnutej služby.

Právnická osoba: Bankovým prevodom.