Ako pracujeme?

Objednávka

Počas telefonickej alebo e-mailovej komunikácií si dohodneme detaily Vášho sťahovanie alebo likvidácie. V prípade komplikovanejších alebo väčších akciách sa dohodneme na obhliadke, kde vyhodnotíme situáciu a preberieme si všetky potrebné detaily, ako je presný dátum a čas, počet potrebných pracovníkov počet nákladných vozidiel a predbežnú cenu. V prípade, keď nie je potrebná obhliadka, všetky tieto detaily si dohodneme cez kontaktný formulár alebo telefonicky.

Objednávka
Zbalenie
Nakládka
Preprava
Vykládka

Sťahovanie

Po potvrdení Vašej objednávky sa dostavíme na Vami určené miesto v daný čas. Všetky Vaše veci pred prepravou dôkladne pripravíme, obalíme a následne začneme znášať do nákladného vozidla. Pred odchodom zabezpečíme Vaše veci vo vozidle proti posunutiu a poškodeniu. Následne ich bezpečne prepravíme na Vašu cieľovú adresu, kde Vás majetok vyložíme a uložíme na Vami určené miesto.

Vypratávanie

Po potvrdení Vašej objednávky sa dostavíme na Vami určené miesto v daný čas. Všetky veci na likvidáciu pripravíme alebo rozmontujeme podľa potreby a začneme znášať do nákladného vozidla. Po naložení všetkých vecí ich odvezieme a vyložíme na zbernom dvore alebo na skládke odpadu, kde sa zabezpečí ekologická likvidácia.

Kalkulácia a platba

Po vyložení posledného kusu sa zastaví čas a vedúci pracovník vypočíta výslednú sumu za poskytnuté služby. Po zaplatení Vám bude vystavení doklad o zaplatení a protokol o ukončení sťahovania.

Možnosti platby

Fyzická osoba: Platba v hotovosti po ukončení poskytnutej služby.

Právnická osoba: Bankovým prevodom.