Vypratávanie Banská Bystrica

Naša firma poskytuje vypratávanie a odvoz na zberné dvory alebo skládky.

Zabezpečujeme kompletné vypratávanie všetkých priestorov, ako staré byty, domy, pivnice, garáže, sklady, chalupy a pod.

Cena realizácie služby závisí od:

1) Ak sa vypratávanie uskutočňuje v rámci našej pobočky v Banskej Bystrici a okolia (do 20km), počíta sa paušálny výjazd 20EUR.

V prípade, že sa sťahovanie uskutočňuje mimo Banskej Bystrici a jej okolia (nad 20km), počíta sa počet najazdených kilometrov (1km/0,5EUR).

Pri vyššom počte kilometrov, je možná cena dohodou.

2) Cena sa odvíja od počtu našich pracovníkov a od počtu hodín stráveného u Vás.

Čas sa začína počítať od vtedy ako k Vám prídu naši pracovníci, až po vyloženie posledného kusu na zbernom dvore.

3) ZBERNÝ DVOR BANSKÁ BYSTRICA

(ZADARMO): Menšie množstvá (do 10m3) potreba OP z trvalým bydliskom v B.Bystrici.

(SPOPLATNENÉ): Väčšie množstva (nad 10m3) je potrebné odviezť na spoplatnenú skládku (1t/65EUR s DPH)

ZBERNÝ DVOR ZVOLEN

(ZADARMO): Menšie množstva (do 20m3) potreba OP z trvalým bydliskom vo Zvolene.

(SPOPLATNENÉ): Väčšie množstva (nad 20m3) je potrebné odviezť na spoplatnenú skládku (1t/65EUR s DPH)

 

V prípade iných miest a obcí, každý zberný dvor má svoje podmienky.

Hodinová sadzba

20 /hod
  • 1 pracovník / šofér

Hodinová sadzba

28 /hod
  • 2 pracovníci

Hodinová sadzba

36 /hod
  • 3 pracovníci

Hodinová sadzba

44 /hod
  • 4 pracovníci

Možnosti platby

Fyzická osoba: Platba v hotovosti po ukončení poskytnutej služby.

Právnická osoba: Bankovým prevodom.

Obalový materiál:

  • Strečová fólia 1ks (100m rolka) 8 €
  • Bublinková fólia 1m² 0,65 €
  • Kartónová krabica 1ks 2,50 €
  • Pevné odpadové vrece 1ks (120l) 0,50 €

Postup realizácie:

1) Vypracovanie cenovej ponuky

2) Presné naplánovanie Vašej objednávky(dátum, čas a pod.)

3) Príprava vašich vecí (balenie, demontáž potrebného nábytku)

4) Odborné naloženie do nákladného vozidla

5) Odvoz na zberný dvor

6) Ekologická likvidácia

Doporučenie:

Pripraviť zoznam na likvidáciu.

Zaistiť parkovacie miesto na mieste nakládky aj vykládky (cca 10metrov).

Vyprázdnite si všetky úložné priestory.

V prípade, ak chcete, aby vypratávanie prebehlo, čo najrýchlejšie, rozmontujte si nábytok na likvidáciu, ak nie radi Vám s tým pomôžeme. 

Všetky veci na likvidáciu si roztrieďte a pobaľte do vriec.