Ul. 9. mája 3463/21
974 01 Banská Bystrica

Námestie hraničiarov 1614/13
851 03 Bratislava – Petržalka

Kontakt

SŤAHOVANIE MIMA s.r.o.

Tel: 0910 848 644
Email: bratislava@stahovanie-mima.sk
Email: bbystrica@stahovanie-mima.sk

IČO: 50 964 909
DIČ: 212 0551 015
IČ DPH: SK212 0551 015
Sme platcami DPH

Vložka číslo:  32332/S
Oddiel:  Sro
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica

Číslo účtu:  2946042091/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0029 4604 2091
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra banka a.s.

Pracuj aj ty u nás!
Ponúkame plat už od 6€ / hod NETTO